Strona główna

Strona główna

OGÓLNE INFORMACJE O WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI WODNEJ W TORUNIU

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jest samorządową osobą prawną, wspierającą przedsięwzięcia proekologiczne realizowane na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, powołaną na podstawie ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o ochronie i kształtowaniu środowiska (Dz.U. z 1994 r., Nr 49, poz. 196 z późn. zm.)

Obecnie zakres i zasady działalności WFOŚiGW określa przede wszystkim ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz.U. 2017 poz. 519 ze zm. oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie trybu działania organów wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej Dz.U. 2017 poz. 2386.

WFOŚiGW posiada osobowość prawną, co pozwala na prowadzenie samodzielnej działalności w ramach ustawowych kompetencji. Z pomocy finansowej Wojewódzkiego Funduszu mogą korzystać między innymi:
  • jednostki samorządu terytorialnego,
  • instytucje o charakterze publicznym,
  • organizacje pozarządowe,
  • przedsiębiorcy,
  • szkoły wyższe.

Wnioskodawcy ubiegający się o środki finansowe w Wojewódzkim Funduszu powinni posiadać status prawny umożliwiający im zawarcie umowy cywilnoprawnej.

metryczka


Wytworzył: Administrator (13 grudnia 2002)
Opublikował: Administrator (13 grudnia 2002, 14:22:54)

Ostatnia zmiana: Tomasz Jarosz (3 stycznia 2018, 15:53:41)
Zmieniono: .

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 163377